ÜDVÖZÖLJÜK A FORRÁS nyRT. HONLAPJÁN!
2020. július 3. péntek, Kornél

Kiadó irodák Kiadó raktárak Eladó ausztriai ingatlanok

Közzétételek 2007


A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a konszolidációs körébe tartozó KNB-FUENTE Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft. (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg. 01-09-728757) értékesítette a Ganz Port Beruházó, Kereskedelmi és Szállítmányozási zártkörűen működő Részvénytársaság (1089 Budapest, Golgota u. 6., Cg. 01-10-044421) 49,98%-os tulajdoni részesedését megtestesítő részvényeit.

 

 

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Igazgatósága

 

 

Budapest, 2007. november 30.


 

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit,

hogy az illetékes Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte, hogy a FORRÁS nyRt. 140.000.000,- Ft-al megemelte a konszolidációs körébe tartozó Alcsiszigeti Mezőgazdasági zártkörűen működő Részvénytársaság (5002 Szolnok-Alcsisziget, Keszeg u. 2., Cg.sz.: Cg. 16-10-001551) jegyzett tőkéjét. Ezzel a Társaság jegyzett tőkéje 1.824.110 eFt-ra, a FORRÁS nyRt. részesedése pedig, 199.500 eFt névértékű részvénycsomag értékesítése mellett, 70,54%-ra változott.
a konszolidációs körébe tartozó KNB-FUENTE Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft. (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg. 01-09-728757) értékesítette az AIRPORT ONE Ingatlanforgalmazó Kft.-ben (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg. Cg. 01-09-869966) és az AIRPORT CARGO CENTER Ingatlanfejlesztő és Ingatlanhasznosító Kft.-ben (Cg. 01-09-730941) levő 60%-os tulajdoni részesedéseit, mely során a korábbi tulajdoni részesedései a Társaságokban megszüntek.

 

FORRÁS nyRt. Igazgatósága
 

Budapest. 2007. november 7.

 


 

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően, rendszeres tájékoztatás keretében ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a 2007. évi I. féléves gyorsjelentését elkészítette és azt közzéteszi hivatalos közzétételi helyén a honlapján, a BÉT ZRt. honlapján (www.bet.hu), valamint a gyorsjelentés megtekinthető 2007. augusztus 29-től a Társaság székhelyén 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. alatti részvényesi irodában

 

FORRÁS nyRt. Igazgatósága

 

 

Budapest, 2007. 08.28

 


 

 

Szöveges értékelés

 

 

Adatlap

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy

 

- a konszolidációs körébe tartozó Alcsiszigeti Mezőgazdasági zártkörűen működő Részvénytársaság (5002 Szolnok-Alcsisziget, Keszeg u. 2., Cg.sz.: Cg. 16-10-001551) részvényvásárlás révén megszerezte a MIKLÓSFAI Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 20-10-040200, 8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 70) alaptőkéjének 97,13 %-át kitevő részvényeit. A tulajdonszerzés tényét az illetékes Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte.

- a konszolidációs körébe tartozó Alcsiszigeti Mezőgazdasági zártkörűen működő Részvénytársaság üzletrészvásárlás révén megszerezte a "KRISZTINA TEJ" Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 20-09-064205, 8948 Nova, Kossuth Lajos u. 8.) törzstőkéjének 59,3%-át kitevő üzletrészeit, majd törzstőke emelés révén részesedése a társaságban 82,12%-ra emelkedett. A tulajdonszerzés tényét az illetékes Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte.

- a konszolidációs körébe tartozó Alcsiszigeti Mezőgazdasági zártkörűen működő Részvénytársaság üzletrészvásárlás révén megszerezte a Zalatárnoki Növénytermesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 20-09-061666, 8947 Zalatárnok, Petőfi u. 61.) törzstőkéjének 76,23%-át kitevő üzletrészeit . A tulajdonszerzés tényét az illetékes Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte.

- a konszolidációs körébe tartozó Alcsiszigeti Mezőgazdasági zártkörűen működő Részvénytársaság tőkeemelés révén megszerezte a Zalatárnok-Tófej Mezőgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 20-09-064705, 8947 Zalatárnok, Petőfi S. utca 61.) törzstőkéjének 46,61%-át kitevő üzletrészeit. A tulajdonszerzés tényét az illetékes Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte.

 

FORRÁS nyRt. Igazgatósága

 

 

Budapest, 2007. 08.08

 


 

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy az illetékes Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte, hogy a FORRÁS nyRt. 320.000.000,- Ft-al megemelte a konszolidációs körébe tartozó Alcsiszigeti Mezőgazdasági zártkörűen működő Részvénytársaság (5002 Szolnok-Alcsisziget, Keszeg u. 2., Cg.sz.: Cg. 16-10-001551) jegyzett tőkéjét. Ezzel a Társaság jegyzett tőkéje 1.684.110 eFt-ra, a FORRÁS nyRt. részesedése pedig 79,93%-ra nőtt.

 

FORRÁS nyRt. Igazgatósága

 

2007. augusztus 06.

 

a 2006. évi osztalék kifizetéséről

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) közleménye a 2006. év után járó osztalék kifizetésének rendjéről
 

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (továbbiakban: FORRÁS nyRt.) a 2007. április 25-én megtartott évi rendes közgyűlésének 3/2007 (IV.25.) sz. határozata alapján a részvényeseknek összesen 2006. év után 200.000.010 Ft osztalékot fizet az alábbiak szerint:

- Az 1.000 Ft névértékű B sorozatú osztalékelsőbbségi részvények után, részvényenként 50 Ft-ot,

- Az 1.000 Ft névértékű C sorozatú osztalékelsőbbségi részvény után 10 Ft-ot.

A közgyűlési döntés felhatalmazása alapján a FORRÁS nyRt. Igazgatósága határozatában osztalékfizetés napjaként 2007. július 18. napját jelölte meg

Az osztalék az osztalékfizetés esedékességi időponttól számított öt éven belül követelhető. Az osztalék után a társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Osztalékra az a részvénytulajdonos jogosult, akit az osztalékfizetés kezdő időpontját legalább 5 (öt) tőzsdenappal megelőzően (azaz legkésőbb 2007. július 11-én) a Társaság Igazgatósága által vezetett Részvénykönyvbe tulajdonosként bejegyeztek. Osztalékfizetés céljából a részvénykönyv aktualizálására az Igazgatóság 2007. július 11-i fordulónappal tulajdonosi megfeleltetést kér a Központi Elszámolóház és Értéktár Zártkörűen működő Rt-től (KELER ZRt.).

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a FORRÁS nyRt. részvényeit a 2006. évi osztalékra való jogosultsággal utoljára 2007. július 6-án lehet vásárolni a tőzsdei forgalomban.

Az osztalékfizetés miatti tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja: 2007. július 11.

Az osztalékfizetés tekintetében a FORRÁS nyRt. Igazgatósága jár el a KELER ZRt. által megadott adatok szerint.

Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy a FORRÁS nyRt. azon részvényesek részére fizeti ki az osztalékot, akik megfelelnek a következőkben felsorolt feltételeknek:

1. A részvényes, illetve a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 151. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott bejegyzésre került a FORRÁS nyRt. részvénykönyvébe.

2. Az osztalék számfejtéséhez szükséges adatok a FORRÁS nyRt. rendelkezésére állnak. Az adatokat a 2007. július 11-i fordulónappal elrendelt tulajdonosi megfeleltetés során a részvényesek számlavezetői adják meg a KELER ZRt. részére.

Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy legkésőbb 2007. július 11-ig ellenőrizzék számlavezetőjüknél az adóelszámoláshoz szükséges adatokat, mert ezek hiányában az osztalék nem fizethető ki.

Az osztalék 2007. július 18-ától kezdve átutalással kerül a számlavezetőknél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó pénzszámlákra vagy jogi személyek esetén közvetlenül a részvényes belföldi pénzintézetnél vezetett pénzszámlájára abban az esetben, ha a számlavezető a részvényesre vonatkozó szükséges adatokat az előírt formátumban, hiánytalanul megküldte a KELER Zrt.-nek. A FORRÁS nyRt. nem felel a számlavezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényességéből származó késedelemért. Amennyiben a hiányzó illetve javított adatokat a számlavezető utólag (2007. július 11. napját követően) jelenti a FORRÁS nyRt-nek, úgy az osztalékot a bejelentést követő hónap 5. munkanapjáig utalja át a FORRÁS nyRt. Az osztalék 2007. július 18. után történő felvétele esetén a FORRÁS nyRt.-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

A FORRÁS nyRt., illetve megbízottja a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően számítja ki és fizeti ki a nettó osztalékot a részvényesei számára.

 

A 2006. év után járó osztalék az osztalékfizetés esedékességének napjától 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül.

A levont adó összegéről a FORRÁS nyRt. adóigazolást állít ki és juttat el a részvényesekhez postai úton, legkésőbb 2008. január 31-ig.

 

 

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Igazgatósága

 

 

FORRÁS nyRt. tőkeemelése a Tendre Kft-ben


A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy 297 MFt pénzbeli betéttel részt vett a Tendre Takarmányipari Kft. (székhely: 2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár Ipari Park, Cg. 11-09-012449) törzstőkéjének megemelésében, ezzel korábbi 100%-os részesedése a társaságban 50%-ra csökkent.ű

 

 

FORRÁS nyRt. Igazgatósága

 

a FORRÁS ny Rt. 2006. évi éves jelentés kivonata
A FORRÁS nyRT. közgyűlési határozatai


Közlemény

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872), mint kibocsátó, a 2001. évi CXX. tv. (Tpt.). 54. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a Társaság 2007. április 25. napján megtartotta évi rendes közgyűlését.

A közgyűlésen megjelent részvényesek a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 88,43 %-át képviselték (4.421.436 szavazat).

A közgyűlés a megjelent részvényesek egyhangú szavazatával meghozott 3/2007. (IV.25.) számú határozatával, az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal elfogadta a Társaság 2006. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját. A közgyűlés megállapította, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 20.073.477.000 Ft, a saját tőke nagysága 19.761.916.000 Ft, az adózás előtti eredmény 1.175.645.000 Ft, az adózott eredmény pedig 1.009.035.000 Ft. A közgyűlés határozata alapján a Társaság az adózott eredményből összesen 200.000.010 Ft-ot fordít osztalék kifizetésére, amelyre csak az osztalékelsőbbségi részvényesek jogosultak. A B sorozatú osztalékelsőbbségi részvények részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a C sorozatú osztalékelsőbbségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő jogosultságuk alapján. Az adózott eredmény ezt meghaladó része eredménytartalékba kerül. A közgyűlés megállapította, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: 809.035.000 Ft. A szavazatok 99,89 %-os többségével meghozott közgyűlési határozat elutasította az A sorozatú részvények utáni 5 %-os mértékű osztalék kifizetésére irányuló részvényesi indítványt.

A Társaság a B és C sorozatú részvényesek részére az osztalékot a közgyűlés napjától számított 20. munkanapot követően fizeti ki, amelynek pontos időpontjáról az igazgatóság a Társaság honlapján külön hirdetményt tesz közzé. (Felvilágosítás: a Társaság székhelyén működő Részvényesi Irodában, 1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; tel: (1) 430 3620 (1) 430 3620  fax: (1) 430-3629.)

A kifizetést az a befektetési szolgáltató teljesíti, amely a részvényes tulajdonában lévő dematerializált FORRÁS nyRt. részvényre vonatkozó értékpapírszámlát vezeti, a részvényessel korábban megkötött szerződés alapján.

A közgyűlés az egyhangúlag meghozott 4/2007. (IV.25.) számú határozatával elfogadta az igazgatóság által, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállaltirányítási Ajánlásai alapján elkészítetett, és a 2006. üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést.

A közgyűlés a megjelent részvényesek egyhangú szavazatával meghozott 5/2007. (IV.25.) számú határozatával, az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal elfogadta a Társaság 2006. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját. A konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 33.121.993.000 Ft, a cégcsoport saját tőkéje 24.926.551.000 Ft, az adózás előtti eredmény 5.852.239.000 Ft, az adózott eredmény 5.637.782.000 Ft, a csoportra jutó mérleg szerinti eredmény pedig 5.611.962.000 Ft.

Végül a közgyűlés az ugyancsak egyhangúlag meghozott 6/2007. (IV.25.) számú határozatával, a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó Kft. díjazását 2007. május 1. napjától kezdődő hatállyal havi 450.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg, amely megbízási díj magába foglalja a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámoló auditálását is.

a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Igazgatósága

 

 

Közzététel a 2006. évi IV. törvény 304. § (1) bekezdés alapján.
 

Közzététel

 

befolyás csökkenéséről

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a Közép Európai Média és Kiadói Szolgáltató Zrt. 2007. január 31-én, a Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt. által kibocsátott részvényekre tett nyilvános vételi ajánlata keretében, a tulajdonában levő 9,84% tulajdoni hányadot megtestesítő részvénycsomagból 318.406db. részvényt ajánlott fel. A sikeres felajánlást követően tulajdoni részesedése 5%-alá csökkent.

 

FORRÁS nyRt. Igazgatósága

 

Budapest, 2007. március 29.

 

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy A FORRÁS nyRt. megszerezte a Tendre Takarmányipari Kft. (székhely: 2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár Ipari Park, Cg. 01-09-732689) 100%-os tulajdoni részesedését.

 

FORRÁS nyRt. Igazgatósága

 

Budapest, 2007. március 29.

 

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a konszolidációs körébe tartozó KNB-FUENTE Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft. (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg. 01-09-728757) értékesítette a konszolidációs körébe tartozó Centrál Mosodák Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 47. Cg. 01-10-041886) 100%-os tulajdoni részesedését megtestesítő részvényeit.

 

FORRÁS nyRt. Igazgatósága

 

Budapest, 2007. március 29.
 

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a konszolidációs körébe tartozó Centrál Mosodák Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg. 01-09-728757) értékesítette a Ganz Port Beruházó, Kereskedelmi és Szállítmányozási zártkörűen működő Részvénytársaság (1089 Budapest, Golgota u. 6. , Cg. 01-10-044421) 49,98%-os tulajdoni részesedését megtestesítő részvényeit KNB-FUENTE Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft. részére.

 

FORRÁS nyRt. Igazgatósága

 

Budapest, 2007. március 29.

 

2006. évet lezáró éves rendes közgyűlés

M E G H Í V Ó

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság évi rendes közgyűlését

2007. április 25. napjának 10 órájára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye: A Társaság székhelye (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Hotel Griff, fszt. Smaragd terem)

Napirend:

1.) Döntés a 2006. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról; határozat az igazgatóság által előterjesztendő felelős vállalatirányítási jelentésről;

2.) Döntés a 2006. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadásáról;

3.) Döntés a könyvvizsgáló új díjazásának megállapításáról.

A közgyűlésen a részvényesek és a Társaság tisztségviselői, és az igazgatóság által meghívottak vehetnek részt. A közgyűlésen a részvényes személyesen, illetve képviselője útján vehet részt. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz a regisztráció során benyújtani.

A közgyűlésen szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti ötödik tőzsdei napon a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. Ennek érdekében az igazgatóság a KELER ZRt.-től a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés előtti ötödik tőzsdenapra, mint fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér. A közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az igazgatóság az e miatt megtartandó második közgyűlést változatlan helyre és napirenddel - 2007. április 25. napjának 10.30 órájára hívja össze. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A regisztráció a közgyűlés napján és helyszínén, a közgyűlés megtartása előtt 9 órától 10 óráig tart.

Az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló előzetes főbb mérlegadatait, valamint az eredmény felosztására irányuló javaslatot az igazgatóság legkésőbb a közgyűlés időpontja előtt 15 nappal külön hirdetményben teszi közzé.

A részvényes a közgyűléssel kapcsolatban további felvilágosítást a www.forras.hu weboldalon, valamint a részvényesi irodában (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., 115. szoba) kaphat.

 


A FORRÁS nyRt. igazgatósága
 


 

 

2006. évi éves gyorsjelentés

Gyorsjelentés

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (FORRÁS nyRt) tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy elkészítette a 2006. évi éves gyorsjelentését, melyből az alábbiakban ismerteti a Társaság nemzetközi számviteli szabályok szerint készített 2006. évi konszolidált gazdálkodási adatait. A Forrás nyRt. felhívja a befektetők figyelmét arra, hogy a gyorsjelentés 2006. évre vonatkozó adatai tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők könyvvizsgáló által auditált, közgyűlés által jóváhagyott beszámolón alapuló adatoknak. A a 2006. évi éves gyorsjelentés a 2007. február 14-től teljes terjedelmében megtekinthető elektronikus formában a FORRÁS nyRt. (www.forras.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), valamint nyomtatott formában, munkaidőben a Társaság székhelyén (1113 Budapest, Bartók B. út 152.), tel: (1) 230-3164 (1) 230-3164  430-3636, fax: (1) 430-3629

 

FORRÁS ny Rt. Igazgatósága

 

 

Budapest, 2007. február 13.

2006. évi éves gyorsjelentés

adatlap

kivonat


 BUX index

FORRÁS részvény árfolyam:

www.portfolio.hu

OSZTALÉK- HIRDETMÉNY

A  FORRÁS nyRt. a 2019. április 29-én megtartott évi rendes közgyűlésének 342019. (IV. 29.) számú közgyűlési határozata alapján a részvényeseknek a 2018. év után összesen 200.000.010 Ft osztalékot fizet.

A  FORRÁS nyRt. Igazgatósága határozatában osztalékfizetés kezdő napjaként 2019. szeptember 5. napját jelölte meg.
 

  

 Kattintson ide a megtekintéshez

 

 

 

 

 

Hirdetés

ELADÓ INGATLANOK LACHTALBAN!
www.monarchiapark.hu

 A FORRÁS nyRt.
Székhely: 1191 Budapest,
Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21.
Tel: 06 1 430 36 20
Fax: 06 1 430 36 29
Cégjegyzékszám: 01-10-043872
E-mail: forras@forras.hu
Weboldal: www.forras.hu


(c) Forrás nyRt. 2003. Jogi nyilatkozat | weboldal tervezés: IRQ