ÜDVÖZÖLJÜK A FORRÁS nyRT. HONLAPJÁN!
2021. október 24. vasárnap, Salamon

Kiadó irodák Kiadó raktárak Eladó ausztriai ingatlanok

Közzétételek 2011


Alaptőke nagysága és szavazati jogok száma
Befektetéssel kapcsolatos tranzakció
Szavazati jogok száma a FORRÁS nyRt.-nél
FORRÁS nyRt. részvényértékesítése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a FORRÁS ny Rt. értékesítette AGROBARACS Mezőgazdasági zártkörűen működő részvénytársaság (székhely: 2427 Baracs, 067/2 hrsz.., Cg. 07-10-001314) 44,07%-os tulajdoni részesedését megtestesítő részvényeket. Az értékesítésre került részvények a Vevő részére átadásra kerültek.
Budapest, 2011. október 7.
FORRÁS nyRt Igazgatósága

Közzététel szövege

 

Szavazati jogok száma a FORRÁS nyRt.-nél
2011. évi első féléves jelentés

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., cégjegyzékszám: 01-10-043872) a 2001. évi CXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően, rendszeres tájékoztatás keretében, ezúton is közzéteszi 2011. évi első féléves jelentését.

 

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Igazgatósága

 

Budapest, 2011. augusztus 31.

 

 

2011. első első féléves jelentés szövege

 

 

2011. első első féléves jelentés adatlap szövege

Szavazati jogok száma a FORRÁS nyRt.-nél
Aktuális tulajdonosi struktúra közzététele

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően, ezúton közzéteszi az osztalékfizetéshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetésnek megfelelő tulajdonosi struktúráját.

 

Budapest, 2011. augusztus 31.

FORRÁS nyRt Igazgatósága

 

Közzététel szövege

 

 

a 2010. év után járó osztalék kifizetésének rendjéről

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) közleménye a 2010. év után járó osztalék kifizetésének rendjéről:
 

A közgyűlési döntés felhatalmazása alapján a FORRÁS nyRt. Igazgatósága határozatában osztalékfizetés kezdő napjaként 2011. szeptember 2. napját jelölte meg.

 

Közzététel szövege

Szavazati jogok száma a FORRÁS nyRt.-nél

Szavazati jogok száma a FORRÁS nyRt.-nél 2011.07.31-én

Konszolidációba bevont társaság befolyásszerzése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy
• a konszolidációs körébe tartozó KNB-FUENTE Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft. (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg. 01-09-728757) részt vett a KACKAC Játszóházak Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Cg. 01-10-046989) tőkeemelésében, mely következtében korábbi 30%-os tulajdoni részesedése nem változott. A tulajdonszerzés tényét az illetékes Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte.
• a konszolidációs körébe tartozó Alcsiszigeti Mezőgazdasági zártkörűen működő Részvénytársaságból (5453 Mezőhék, Táncsics major 03/11., Cg.sz.: Cg. 16-10-001551) kiválás útján megalakult a PIROSKA-AGRO Mezőgazdasági, Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(5453 Mezőhék, Táncsics major 03/11. Cg.sz.: Cg. 16-09-013311), mely Társaság törzstőkéjének 100%-os hányadát kitevő üzletrészét a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) szerezte meg. A kiválás során Alcsiszigeti Mezőgazdasági zártkörűen működő Részvénytársaság jegyzett tőkéje 2.679.110.000,- Ft-ról 2.676.110.000 Ft-ra csökkent és ezáltal a FORRÁS nyRt. tulajdoni hányada 79,94%-ról 79,92%-ra csökkent. A tulajdonszerzés és a jegyzett tőke változás tényét az illetékes Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte.

 

Budapest, 2011. július 19.


FORRÁS nyRt Igazgatósága

 

Közzététel szövege

 

Szavazati jogok száma a FORRÁS nyRt.-nél

Szavazati jogok száma a FORRÁS nyRt. -nél 2011.06.30-án.

Konszolidációba bevont társaság befolyásszerzése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a FORRÁS ny Rt. konszolidációs körébe tartozó KNB-FUENTE Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft. (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg. 01-09-728757) a KACKAC Játszóházak Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Cg. 01-10-046989) alapítóként 30%-os tulajdoni részesedést szerzett. A tulajdonszerzés tényét az illetékes Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte.

 

Budapest, 2011. június 1.

 

FORRÁS nyRt Igazgatósága

 

 

közzététel szövege

Szavazati jogok száma és alaptőke nagysága
FORRÁS nyRt. közgyűlése új igazgatósági tagot választott

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-043872/183 sz. végzésével bejegyezte a FORRÁS nyRt. a 2011. április 28. napján megtartott évi rendes közgyűlés határozatait az alábbiak szerint:

Az Igazgatóság új tagja 2011 május 1-től -2016.04.30-ig: Sántha Gergely úr

A képviselet módja: együttes

 

Budapest, 2011. június 1.

 

FORRÁS nyRt. Igazgatósága


közzététel szövege

 

2011. évi első negyedéves időközi vezetőségi beszámoló

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., cégjegyzékszám: 01-10-043872) a 2001. évi CXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően, rendszeres tájékoztatás keretében, ezúton is közzéteszi 2011. évi első negyedéves időközi vezetőségi beszámolóját.

 

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Igazgatósága

 

Budapest, 2011. május 19.

 

2011. első negyedéves időszaki vezetőségi beszámoló szövege

 

Részesedés értékesítés

 

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a FORRÁS ny Rt. az HOTEL CLUB-SIÓFOK Szállodaüzemeltető és Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Cg. 01-09-868877) fennálló 50%-os tulajdoni részesedést megtestesítő üzletrészét értékesítette. A tranzakció révén a korábbi 50%-os tulajdonosi részesedése megszűnt, így az HOTEL CLUB-SIÓFOK Szállodaüzemeltető és Vendéglátóipari Kft. a FORRÁS ny Rt. konszolidációs köréből kikerült. A tulajdonváltozás tényét az illetékes Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte.

 

Budapest, 2011. május 10.

 

FORRÁS nyRt Igazgatósága

 

Közzététel szövege

 

 

Konszolidációba bevont társaságok befolyásszerzése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy

 

- a  konszolidációs körébe tartozó "KRISZTINA TEJ" Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 20-09-064205, 8948 Nova, Kossuth Lajos u. 8.) megszerezte a MESTER-AGRO NÖVÉNYTERMESZTÉSI Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 16-09-013057, 5453 Mezőhék, Táncsics major 03/11 hrsz.) törzstőkéjének 11,41 %-os részesedését.

 

- a konszolidációs körébe tartozó MIKLÓSFAI Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 20-10-040200, 8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 70) megszerezte a MESTER-AGRO NÖVÉNYTERMESZTÉSI Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 16-09-013057, 5453 Mezőhék, Táncsics major 03/11 hrsz.) törzstőkéjének 10,02 %-os részesedését.

 

- a konszolidációs körébe tartozó ALKOTMÁNY AGRO Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg. 20-10-040258, 8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 70) megszerezte a MESTER-AGRO NÖVÉNYTERMESZTÉSI Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 16-09-013057, 5453 Mezőhék, Táncsics major 03/11 hrsz.) törzstőkéjének 11,41 %-os részesedését.

 

- a konszolidációs körébe tartozó Fűzvölgyi Agrár termelő Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság (8777 Fűzvölgy, Kossuth Lajos u. 47, Keszeg u. 2., Cg.sz.: Cg. 20-10-040216) megszerezte a MESTER-AGRO NÖVÉNYTERMESZTÉSI Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 16-09-013057, 5453 Mezőhék, Táncsics major 03/11 hrsz.) törzstőkéjének 17,15 %-os részesedését.

 

- a konszolidációs körébe tartozó Alcsiszigeti Mezőgazdasági zártkörűen működő Részvénytársaság (5002 Szolnok-Alcsisziget, Keszeg u. 2., Cg.sz.: Cg. 16-10-001551) megszerezte a MESTER-AGRO NÖVÉNYTERMESZTÉSI Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 16-09-013057, 5453 Mezőhék, Táncsics major 03/11 hrsz.) törzstőkéjének 34,25 %-os részesedését.

A fenti tulajdonszerzések tényét az illetékes Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte.

 

Budapest, 2011. május 3.

 

FORRÁS nyRt. Igazgatósága

 

Közzététel szövege

 

FORRÁS nyRt. Összefoglaló Jelentése

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) a 2001. évi CXX törvény 52/A § rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy az Összefoglaló jelentés közzétételét megelőző 12 hónap során az alábbi információkat tette közzé:

 

közzététel szövege

 

Szavazati jogok száma és alaptőke nagysága
Aktuális tulajdonosi struktúra közzététele

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően, ezúton közzéteszi a rendes éves közgyÜlést megelőző tulajdonosi megfeleltetésnek megfelelő tulajdonosi struktúráját.

 

Budapest, 2011 április 27.

 

FORRÁS nyRt Igazgatósága

 

Közzététel szövege

 

Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően, ezúton közzéteszi a Társaság Igazgatósága által elfogadott Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat tervezetét.

 

Budapest, 2011 április 6.

 

FORRÁS nyRt Igazgatósága

 

Közzététel szövege

 

Közzététel a Gt. 304. § (1) bekezdés alapján

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Cg. 01-10-043872) Igazgatósága, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 304. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján - figyelemmel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) rendelkezéseire is - ezúton hozza nyilvánosságra a Társaság 2011. április 28. napjára összehívott évi rendes közgyűlésén megtárgyalandó napirendi ügyekre vonatkozó tényeket, adatokat és javaslatokat.

 

Budapest, 2010. április 6. napján

 

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Igazgatósága

 

Közzététel szövege

 

Konszolidációs körbe tartozó társaság közzététele

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően, ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy

- a konszolidációs körébe tartozó Alcsiszigeti Mezőgazdasági zártkörűen működő Részvénytársaság (5453 Mezőhék, Táncsics major 03/11., Cg.sz.: Cg. 16-10-001551) alapítóként megszerezte az ALCSIPELLET Gyártó -és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 16-09-012587, 5453 Mezőhék, Táncsics Major 03/11.) törzstőkéjének 100%-os hányadát kitevő üzletrészét. A tulajdonszerzés tényét az illetékes Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte.

- a konszolidációs körébe tartozó Alcsiszigeti Mezőgazdasági zártkörűen működő Részvénytársaságba (5453 Mezőhék, Táncsics major 03/11., Cg.sz.: Cg. 16-10-001551) beolvadt a 100%-os tulajdonában levő az ALCSIMIX Takarmánygyártó- és Forgalmazó Korlátolt Felelősségü Társaság (Cg.16-09-002427, 5002 Szolnok, Piroska major / 0964 hrsz./). A beolvadás révén az ALCSIMIX Takarmánygyártó- és Forgalmazó Korlátolt Felelősségü Társaságot a cégjegyzékből törölték.

 

Budapest, 2011 április 1.

 

FORRÁS nyRt Igazgatósága

 

Közzététel szövege

 

Szavazati jogok száma és alaptőke nagysága
Javadalmazási nyilatkozat 2011.

Javadalmazási nyilatkozat


A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 312/A. §-ban foglaltak alapján ezúton közzéteszi a Társaság igazgatósága, felügyelőbizottsága és Audit Bizottsága tagjainak a 2010. évben e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve:

Igazgatóság tagjai

IG tagok

- Dr. Hidasi Emese Elnök, vezérigazgató tiszteletdíj: nincs

munkabér: 2.796.000,-Ft/év

- Zsigmondi Panna: tiszteletdíj: nincs

- Bócsai Betta Bernadett: tiszteletdíj: nincs

FB tagok

- Gránicz János Elnök: tiszteletdíj: 720.000,-Ft/év

- Sasinszki Ágnes: tiszteletdíj: 720.000,-Ft/év

- Loványi Istvánné: tiszteletdíj: 512.000,-Ft/év

- Dr. Kiss Veronika: tiszteletdíj: 720.000,-Ft/év

 -Dr. Felföldi Nóra: tiszteletdíj: 720.000,-Ft/év

Audit Bizottság tagjai:

- Loványi Istvánné: tiszteletdíj: nincs

- Dr. Kiss Veronika: tiszteletdíj: nincs

- Dr. Felföldi Nóra: tiszteletdíj: nincs

Az IG tagok a Közgyűlés döntése értelmében díjazásban nem részesülnek. A tagok, a vezérigazgató kivételével Igazgatósági tagságukból eredően egyéb pénzbeli és nem pénzbeli juttatást a Társaságtól nem kaptak. A vezérigazgató munkabére munkaviszonyára való tekintettel nettó 110.737 Ft/hó.

Az FB tagok havi tiszteletdíja a Közgyűlés döntése értelmében bruttó 60.000 Ft/fő. A tagok, Felügyelő Bizottsági tagságukból eredően, egyéb pénzbeli és nem pénzbeli juttatást a Társaságtól nem kaptak.

Az Audit Bizottság tagjai tiszteletdíj nélkül látják el feladatukat. A tagok, Audit Bizottsági tagságukból eredően, egyéb pénzbeli és nem pénzbeli juttatást a Társaságtól nem kaptak.


Budapest, 2011. március 24.


A FORRÁS nyRt. Igazgatósága

Közzététel szövege

 

Közgyűlési meghívó 2011.

M E G H Í V Ó

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) igazgatósága ezúton értesíti a Társaság tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság

évi rendes közgyűlését 2011. április 28. napjának 10 órájára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye:

A Társaság székhelye (1113 Budapest, Bartók Béla út 152., Hotel Griff, földszint, Ametiszt terem).

 

Napirend:

1.) A 2010. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról; határozat az igazgatóság által előterjesztendő, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült felelős társaságirányítási jelentésről;

2.) A 2010. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált/összevont éves beszámoló elfogadása;

3.) Igazgatósági tagok választása;

4.) Az Alapszabály módosítása (az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIX. törvény rendelkezései alapján szükséges változások átvezetése).

A közgyűlésen a részvényesek, a Társaság tisztségviselői, és az igazgatóság meghívott személyek vehetnek részt. A részvényes nem csak személyesen, hanem meghatalmazottja útján is részt vehet a közgyűlésen. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell átadni a Társaság képviselőjének a regisztráció során. A képviselőnek minden esetben a részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek viszont egy képviselője lehet, kivéve, ha a részvényes FORRÁS nyRt. részvényeit több értékpapírszámlán vezetik. Utóbbi esetben az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt is meg lehet hatalmazni, de ugyanazon részvényes nevében a több meghatalmazott eltérő tartalmú szavazatot nem adhat le, mert ez esetben a szavazatok mindegyike érvénytelen.

A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti hetedik tőzsdei napon a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. Ennek érdekében az igazgatóság a KELER Zrt.-től a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés előtti hetedik tőzsdenapra, mint fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér. A közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra. A részvénykönyv lezárásának napja, a közgyűlés napja előtti hetedik tőzsdenap, amely napra - a tulajdonosi megfeleltetés alapján - a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénykönyv lezárását követő, és a közgyűlés napját megelőző időpontban történő átruházás nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen, és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, továbbá a szavazati jogot biztosító részvény birtokában szavazni. Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével, írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. E jogukkal a részvényesek a jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül élhetnek.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az igazgatóság az e miatt megtartandó második közgyűlést változatlan helyre és napirenddel - 2011. május 9. napjának 10 órájára hívja össze. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A regisztráció a közgyűlés napján és helyszínén, a közgyűlés megtartása előtt 9 órától 9.45 óráig tart.

A számviteli törvény szerinti éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló tervezetének előzetes főbb mérlegadatait, az eredmény felosztására irányuló javaslatot, az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket - beleértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket -, továbbá a közgyűlés napirendjére vonatkozó egyéb határozati javaslatokat, és a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült felelős társaságirányítási jelentést, az igazgatóság legkésőbb 2011. április 6. napján külön hirdetményben teszi közzé a Társaság honlapján.

A részvényes a közgyűléssel kapcsolatban további felvilágosítást a www.forras.hu weboldalon, valamint a részvényesi irodában (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; tel: (1) 430-3620 kaphat.

Az igazgatóság a jelen közgyűlési meghívóval egyidejűleg, külön hirdetményben közzéteszi az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok nevét, valamint a tagoknak az e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatását (ld. közlemény az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok javadalmazásáról). A közgyűlési meghívó honlapon való közzétételének napja: 2011. március 24.

Budapest, 2011. március 24.

 

FORRÁS nyRt. Igazgatósága

Közzététel szövege

 

 

Szavazati jogok száma és alaptőke nagysága

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a FORRÁS ny Rt. értékesítette Erkel Hotel Gyógyszálló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5701 Gyula, Várkert 1., Cg. 04-09-002158) 100%-os tulajdoni részesedését. A tulajdonszerzés tényét az illetékes Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte.

 

Budapest, 2011. február 7.

FORRÁS nyRt. Igazgatósága

 

Közzététel szövege

 

Szavazati jogok száma a FORRÁS nyRt.-nél

A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Cg 01-10-043872) a 2001. évi CXX törvény rendelkezéseinek megfelelően ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a FORRÁS ny Rt. az ELZA-MAJOR Növénytermelő Korlátolt Felelősségű Társaság (8111 Seregélyes, Elzamajor 0101/34 hrsz., cégjegyzékszám: Cg.07-09-010976) fennálló 100%-os részesedéséből 20,3%-os tulajdoni részesedést megtestesítő üzletrészét értékesítette. A tranzakció révén a korábbi 100%-os tulajdonosi részesedése 79,7%-ra csökkent. A FORRÁS nyRt. tájékoztatja továbbá tisztelt részvényeseit, hogy konszolidációs körébe tartozó Alcsiszigeti Mezőgazdasági zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 5453 Mezőhék, Táncsics major 03/11., Cg.: -16-10-001551) megszerezte az ELZA-MAJOR Növénytermelő Korlátolt Felelősségű Társaság (8111 Seregélyes, Elzamajor 0101/34 hrsz., cégjegyzékszám: Cg.07-09-010976,) 12,2% tulajdoni részesedést megtestesítő üzletrészét. A tulajdonváltozások tényét az illetékes Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte.

 

Budapest, 2011. január 20.

 

FORRÁS nyRt Igazgatósága

Közzététel szövege

 BUX index

FORRÁS részvény árfolyam:

www.portfolio.hu

OSZTALÉK- HIRDETMÉNY

A  FORRÁS nyRt. az igazgatósága által a FORRÁS nyRt. közgyűlésének hatáskörében eljárva meghozott 3/2021. (IV. 30.) számú határozata alapján alapján a részvényeseknek a 2020. év után összesen 200.000.010 Ft osztalékot fizet.

A  FORRÁS nyRt. Igazgatósága határozatában osztalékfizetés kezdő napjaként 2021. szeptember 1. napját jelölte meg.
 

  

 Kattintson ide a megtekintéshez

 

 

 

 

 

Hirdetés

ELADÓ INGATLANOK LACHTALBAN!
www.monarchiapark.hu

 A FORRÁS nyRt.
Székhely: 1191 Budapest,
Vak Bottyán utca 75/A-C. III. em. 21.
Tel: 06 1 430 36 20
Fax: 06 1 430 36 29
Cégjegyzékszám: 01-10-043872
E-mail: forras@forras.hu
Weboldal: www.forras.hu


(c) Forrás nyRt. 2003. Jogi nyilatkozat | weboldal tervezés: IRQ